Tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học - nghệ thuật quản lý và phong cách lãnh đạo

Giới thiệu sơ lược về quản lý, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề đã đúc kết thành lý luận và kinh nghiệm về khoa học - nghệ thuật quản lý cũng như phong cách lãnh đạo

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Văn Bảy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 T550t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn