Cẩm nang nghiệp vụ thư ký, công tác tổ chức hành chính, nhân sự, văn thư lưu trữ

Bao gồm hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính - nhân sự trong bộ máy nhà nước và doanh nghiệp; Các quy định mới và Luật cán bộ công chức, chế độ chi và hệ thống quản lý chất lượng; Hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quý Long
Đồng tác giả: Kim, Thư
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.06 C120n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn