Pháp luật trong công đoàn - Vai trò của công đoàn trong lĩnh vực lao động các vấn đề mới về an toàn lao động, hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động

Bao gồm các nội dung chính: Quy định về vai trò công đoàn đối với người lao động, các quan hệ pháp luật lao động chủ yếu trong Bộ Luật lao động, bảo hiểm xã hội, kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động, giải quyết đình công...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn