Văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động: Tái bản, có bổ sung

Sách tập hợp những văn bản pháp luật hiện hành mới nhất của nhà nước ta hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động; có đăng toàn văn Bộ luật lao động, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động và Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 V115b
Bản Unknown Checked outHạn: 11-26-2004 00:00  Gọi tài liệu này về