Đặc trưng văn hoá - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy

Sách phân tích sâu sắc lĩnh vực mang tính thời sự đặc biệt- đặc trưng văn hoá - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy tộc người; đặc trưng lớn nhất văn hoá dân tộc và tư duy ngôn ngữ người Việt

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đức Tồn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 495.922 Đ113t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn