Việt Nam - Châu Phi từ đoàn kết hữu nghị truyền thống hướng tới hợp tác toàn diện, đối tác chiến lược

Đề cập hợp tác ngoại giao Việt Nam - Châu Phi qua các thời kỳ và dự báo những triển vọng trong quan hệ hợp tác đồng thời đưa ra những quan điểm, kiến nghị góp phần xây dựng chiến lược hợp tác Việt Nam - Châu Phi giai đoạn 2011-2020

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Đức Định
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.597 V308n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn