Ý thức đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Nội dung đề cập quan niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về ý thức đạo đức, những biến đổi về ý thức đạo đức trong nền kinh tế thị trường; một số giải pháp mang tính định hướng nhằm xây dựng ý thức đạo đức trong đời sống thực tiễn ở nước ta...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thị Tuyết Ba
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 174.4 Y600t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn