Những khía cạnh dân tộc - tôn giáo - văn hoá trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia

Nghiên cứu khía cạnh tộc người và tôn giáo chính của tộc người trong vùng tam giác; làm rõ nội hàm văn hoá nhằm phát triển tối đa tiềm năng thế mạnh các nguồn nội lực và ngoại lực vùng giáp gianh 3 nước Lào, Việt, Campuchia

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Đức Thành
Đồng tác giả: Vũ, Công Quý
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 307.12 Nh556k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn