Vấn đề phát triển các khu kinh tế mở hiện đại vùng ven biển Việt Nam: Sách chuyên khảo

Đề tài nghiên cứu khoa học về xây dựng các chính sách nhằm phát triển kinh tế mở tại Việt Nam đến năm 2020, kinh nghiệm quốc tế về phát triển các vùng kinh tế, đặc biệt phát triển kinh tế ven biển trong điều kiện hội nhập toàn diện...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang Thái
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 V121đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn