Đường về tổ quốc

Những tư liệu về hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1930 đến ngày trở về Tổ quốc năm 1941, tư liệu vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hông Kông

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Hoàng Linh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Đ561v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn