Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành

Văn bản hợp nhất Bộ Luật Lao động năm 1994 đã qua 3 lần sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung quy định về việc làm, dạy nghề, về hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể, về tiền lương và bảo hiểm xã hội, về thời giờ làm việc, vệ sinh lao động, về lao động nữ, lao động...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01741nam a2200277 4500
001 38141
005 20161019035933.0
008 100923s2010####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 344.01  |b B450l 
245 0 |a Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2010 
300 |a 559tr. 
520 |a Văn bản hợp nhất Bộ Luật Lao động năm 1994 đã qua 3 lần sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung quy định về việc làm, dạy nghề, về hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể, về tiền lương và bảo hiểm xã hội, về thời giờ làm việc, vệ sinh lao động, về lao động nữ, lao động là người tàn tật, về giải quyết tranh chấp lao động vv... Các văn bản của Chính phủ ban hành từ 2003-2010 
653 |a bảo hiểm xã hội 
653 |a hợp đồng lao động 
653 |a lao động 
653 |a pháp luật 
653 |a thỏa ước lao động tập thể 
653 |a tiền lương 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 23/09/2010  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150031337 
942 |c BK 
999 |c 12324  |d 12324 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 344_010000000000000_B450L  |7 0  |9 33930  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-09-23  |e Khác  |o 344.01 B450l  |p VV00033888  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 344_010000000000000_B450L  |7 0  |9 33931  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-09-23  |e Khác  |o 344.01 B450l  |p VV00033889  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 344_010000000000000_B450L  |7 0  |9 33932  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2010-09-23  |e Khác  |o 344.01 B450l  |p VV00033890  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK