Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa. Tập 2

Phản ánh chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969); tập hợp hệ thống tư liệu theo thời gian hoạt động cách mạng của Bác; những lời nói bất hủ, những câu chuyện là những tinh hoa văn hoá còn nguyên giá trị trong lòng dân tộc và thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Ch500t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn