Nguyễn Trãi: Bức huyết thư. Quyển 2

Tiểu thuyết lịch sử về thân thế và sự nghiệp, đóng góp của Nguyễn Trãi với lịch sử dân tộc; về sự oan khuất của bản thân Ông.

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Anh Tấn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7025 Ng527t
Bản Unknown Checked outHạn: 01-12-2011 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn