Thuật ngữ trong đàm phán thương mại quốc tế: Sách tham khảo

Cuốn sách biên dịch, giải thích các từ, cụm từ, thuật ngữ tiếng Anh thường gặp trong đàm phán thương mại quốc tế và các văn bản, tư liệu về chính sách thương mại quốc tế

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 382.03 Th504n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn