Lịch sử tư tưởng triết học Ấn Độ cổ đại

Quá trính phát triển của triết học tôn giáo Ấn Độ cổ đại, sự phát triển khoa học văn hoá Ấn độ cổ đại: tư tưởng tôn giáo Ấn trong thời kỳ Veda, sử thi, thời kỳ cổ điển hay thời kỳ phạt giáo Bà la môn giáo

Lưu vào:
Tác giả chính: Doãn Chính
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 181 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn