Vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay

Phân tích hệ thống khái niệm, kết cấu, phân loại tri thức khoa học, giúp nhận thức đúng đắn khái niệm khoa học; làm rõ vai trò, giải pháp phát triển của tri thức trong sự nghiệp CNH, HĐH hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Hồng Lưu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Phiên bản:Xuất bản lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 V103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn