Giải pháp thực hiện hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội năm 2010 - 2020

Nội dung đề cập khái niệm thủ đô và thành phố lớn của các nước; về xây dựng chất lượng phát triển và hoàn thiện lại cơ cấu kinh tế thủ đô để để thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế thị trường năm 2010-2020

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thành Công
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 Gi-103p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn