Hồ Chí Minh nhà văn hoá kiệt xuất

Giới thiệu cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh-nhà văn hoá kiệt xuất, danh nhân văn hoá thế giới, nhà chính trị, nhà ngoại giao, Người là hiện thân của văn hoá hoà bình và di sản văn hoá HCM

Lưu vào:
Tác giả chính: Song Thành
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Phiên bản:Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 308.372 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn