Trung Quốc năm 2009 - 2010

Thống kê tình hình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của Trung Quốc năm 2009, quan hệ hai bờ eo biển, quan hệ Việt Trung với các vùng phát triển kinh tế: Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam; khu vực tự do Trung Quốc - ASEAN và những ứng phó của TQ m...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Tiến Sâm
Đồng tác giả: Nguyễn, Xuân Cường
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương