Phát huy những giá trị lịch sử, chính trị, pháp lý của hiến pháp 1946 trong sự nghiệp đổi mới hiện nay: Sách tham khảo

Kỷ yếu Hội thảo về giá trị lịch sử, chính trị, pháp lý của Hiến pháp năm 1946 trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, gồm những bài thảo luận tại hội thảo và mục lục Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 Ph110h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn