Lời dạy của Đức Phật về sự thành tựu trong gia đình, nơi công sở, ngoài xã hội

Sách có nội dung triết lý và hướng dẫn của đức Phật: về đời sống, quan điểm tự do của đức Phật, về của cải, hạnh phúc và lợi ích của đời sống thế tục...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tôn giáo, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.344 L462d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn