Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện

Cơ sở lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện; nội dung cơ bản của tư tưởng HCM về phát triển con người toàn diện; những nguyên nhân chủ yếu làm nên những thành tựu trong cải cách đổi mới ở VN

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hữu Công
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 T550t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn