Dân tộc Mông Sơn La với việc giải quyết vấn đề tín ngưỡng tôn giáo hiện nay

Giới thiệu khái quát về dân tộc Mông, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người Mông Sơn La và sự thâm nhập của đạo công giáo, tin lành vào một bộ phận người mông; phân tích một số tình hình Việt Nam và quốc tế tác động đến việc giải quyết tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay, đặc biệt việc lợi dụng tín đồ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thào, Xuân Sùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Phiên bản:Tái bản lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8959 D121t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn