Tập bản đồ dân số Việt Nam

Tập bản đồ giới thiệu toàn quốc và các tỉnh về các đơn vị hành chính, hình thể, giao thông, dân số, mật độ dân số chia theo vùng kinh tế và các biểu đồ tỉ lệ dân số theo dân tộc, giới tính, trình độ văn hóa, độ tuổi, nhóm hoạt động kinh tế... theo kết quả tổng điều tra dân số năm 1989...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1991
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 304.6 T123b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn