Nhà ở của người Triêng ở Việt Nam

Nguồn gốc của người Triêng, mô tả các yếu tố vật chất kỹ thuật tạo nên ngôi nhà của họ: kết cấu khung, nấc, cột...và các yếu tố văn hóa xã hội khác liên quan đến ngôi nhà; đời sống, phong tục, sự khác nhau giữa người Triêng ở Kon Tum và Quảng Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Văn Lợi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8959 Nh100ơ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn