Cẩm nang giới thiệu pháp luật của tổ chức thương mại Thế giới = WTO Law in a nutshell\

Giúp bạn đọc nghiên cứu, phân tích, dẫn chiếu, áp dụng có hiệu quả các nguyên tắc chung, các quy định pháp luật quốc tế về thương mại hàng hoá và dịch vu giữa các quốc gia cụ thể: quy định phân biệt đối xử, tiếp cận thị trường, thương mại không công bằng, xung đột và giải quyết xung đột giữa tụ do t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Peter Van Ben Bossche
Đồng tác giả: Nguyễn, Văn Tuấn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.087 C120n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn