Đoàn kết các dân tộc vì sự phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN: Solidarity for sustainable development of Asean community

Bao gồm những bài viết về vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong những vấn đề hợp tác liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA-31) như đoàn kết các dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa, bình đẳng giới, hài hòa pháp luật...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tấn xã, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.159 Đ406k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn