Sổ tay công tác phụ nữ thời kỳ mới vấn đề an toàn và tiến bộ của phụ nữ: Hỏi đáp pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Bao gồm các vấn đề về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác nữ, sự tiến bộ của phụ nữ

Lưu vào:
Tác giả chính: Ái Phương (biên soạn)
Đồng tác giả: Thu Huyền (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.08 S450t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn