Đổi mới quản lý, đổi mới cơ chế tài chính thực hiện công khai ngành giáo dục đào tạo quy định mới về hội đồng bộ môn, chỉ tiêu tuyển sinh, chế độ đối với giáo viên cán bộ công chức

Lưu vào:
Tác giả chính: Ái Phương (sưu tầm)
Đồng tác giả: Thu Huyền (sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.07 Đ452m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn