Biển đông và hải đảo Việt Nam: Kỷ yếu tọa đàm khoa học

Sách sưu tầm các bài viết, bài tham luận tại tòa đàm Biển Đông và hải đảo Việt Nam, cung cấp các chứng cứ lịch sử và khoa học về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông như những bản đồ cổ, những luận chứng lịch sử từ thời nhà Lê, chúa Nguyễn và triều Nguyễn, các châu bản của triều Nguyễn để chứng min...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 915.9 B305đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn