Đại Việt sử ký toàn thư: Bản in Nội các quan bản. Mộc bản khắc năm Chính hòa thứ 18 (1697)\

Bộ sách là một công trình lịch sử đồ sộ do nhiều nhà sử học nổi tiếng của các đời biên soạn như: Lê Văn Hưu đời Trần, Phan Phù Tiên, Ngô sĩ Liên, đến Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê; biên chép một cách có hệ thống lịch sử dân tộc từ họ Hồng Bàng đến năm 1675. Bản dịch dựa trên ván khắc năm 1697 kèm theo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà, Văn Tấn
Đồng tác giả: Ngô, Đức Thọ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 Đ103v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn