Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Pháp

Sách trình bày những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp từ năm 1911 đến tháng 9-1946; giới thiệu hình ảnh, ấn tượng tình cảm Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Pháp; tập hợp danh mục thư, bài viết, bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan tới nước Pháp từ năm 1919 đến năm 1969...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Hoàng Điệp (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Ch500t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn