Những giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam

Nội dung đề cập lý thuyết nghiên cứu giá trị và hệ giá trị tổng quát văn hoá truyền thống Việt Nam trong một số lĩnh vực đời sống xã hội:văn hoá truyền thống, giáo dục, tôn giáo tín ngưỡng, nghệ thuật quân sự dân tộc và vấn đề giao lưu và hội nhập văn hoá trong thời đại ngày nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Đức Thịnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.09 Nh556g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn