Đại cương lịch sử thế giới trung đại : Phương Đông. Tập 1

Diễn biến, đặc trưng cơ bản của lịch sử ở phương Đông thời kỳ trung đại, gồm châu Á và châu Phi, thế giới Hồi giáo, đế quốc Mông Cổ, Ấn Độ, Trung Quốc, triều Tiên, Nhật bản thời cổ trung đại , Lào ,Thái Lan và một số các nước khác...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Đức An
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 909.07 Đ103c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn