Chiến lược tiếp thị\

Sách giới thiệu những chiến lược tiếp thị trong lĩnh vực kinh doanh; nền tảng chiến lược; nội dung của kế hoạch chiến lược; dự kiến tương lai; hoạt động tình báo; chiến lược xâm chiếm thị trường và chiến lược tiếp thị trong tương lai...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Robert Duro
Đồng tác giả: Bjorn Standstrom, Nguyễn, Thái Thạch
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.872 Ch305l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn