Từ điện kính thiên Triều Lê đến tổng hành dinh thời đại Hồ Chí Minh

Nghiên cứu kinh đô Thăng Long ngàn năm tuổi qua Hồng Đức bản đồ, những con người đặc biệt, di tích đặc biệt qua các thời kỳ lịch sử đã làm nên Thăng Long - Hà Nội xưa và nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Duy Kha
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Dân trí, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 T550đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn