Chủ nghĩa tự do mới

Chủ nghĩa tự do mới, đặc trưng phương pháp luận của chủ nghĩa tự do mới, chủ nghĩa trọng tiền, kỹ thuật tiền tệ trong vai trò thị trường Nhà nước, những quan điểm khác nhau trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Quốc Trung
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.51 Ch500n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn