Đạo đức trong kinh tế: Các cơ sở triết học của chủ nghĩa tự do\

Sách trình bày 2 trường phái lớn của "chủ nghĩa tự do" trong triết học, phạm vi tự do dành cho cá nhân và cho doanh nghiệp nên như thế nào? đâu là vai trò thích hợp của nhà nước trong các vấn đề đặt ra ngày nay như thất nghiệp, tăng trưởng chận, các cuộc khủng hoảng tài chính, sự tài trợ c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vergara Francisco
Đồng tác giả: Nguyễn, Đôn Phước (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.15 Đ108đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn