Tín ngưỡng phồn thực trong lễ hội dân gian người Việt ở Châu thổ Bắc Bộ

Sách đi sâu phân tích nguồn gốc hình thành, những biểu hiện, sự phân bố đặc điểm của tín ngưỡng phồn thực trong đời sống văn hoá Việt Nam nói chung, văn hoá của người Việt ở đồng bằng chau thổ sông Hồng nói riêng đồng thời đưa ra biện pháp bảo tồn tín ngưỡng trong đời sống văn hoá Việt Nam đương đạ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Anh Tú
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 390.09 T311n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn