Giải pháp luận phật giáo

Sách nghiên cứu về phạt giáo tâm điểm là quan niệm về giải thoát trong phật giáo, ảnh huiưởng của nó đối với đời sống của người Việt Nam trong lịch sử xưa và nay, hạn chế nhược điểm, phát huy đức tính tốt đẹp Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội để xây dựng thành công xã hội mới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Toan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.342 Gi-103p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn