Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam: Sử thi Ba Na. Tập 7

Sử thi Ba Na ở Tây Nguyên vẻ đẹp độc đáo của loại hình văn hoá dân tộc Ba Na, quá trình sưu tầm, phân loại, chú thích và thư mục tài liệu sưu tầm nghiên cứu về sử thi Ba Na được dịch song ngữ Ba Na - Việt

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.209 T455t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn