Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam: Luật tục. Tập 12

Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam từ góc nhìn của các nhà nhân học, nguồn gốc, bản chất của luật tục, đề cập quan hệ cộng đồng, quan hệ thủ lĩnh, quan hệ hôn nhân và quan hệ nam nữ của các dân tộc Ê Đê, Mơ Nông , Thái, Ra Rai......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.209 T455t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn