Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam: Luật tục. Tập 13

Sách đề cập Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam về quan hệ gia đình: quan hệ vợ chồng, quan hệ ứng xử trong gia đình, trách nhiệm với cha, mẹ, con cái, quan hệ sở hữu và thừa kế, luật tục về tội phạm và việc xét xử, phong tục tập quán đối với tự nhiên và xã hội của đồng bào Ê Đê, Gia Rai, Mơ Nông...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.209 T455t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn