Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam: Nhận định và tra cứu. Tập 23

Sách tổng hợp quá trình sưu tầm, nghiên cứu, phân loại, chỉ dẫn tác phẩm, tác giả văn học dân gian thiểu số bao gồm các nội dung: dạy và học văn ở miền núi, tục ngữ, câu đối, sử thi, luật tục các chuyện thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn, dân ca và truyện thơ của các d...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.209 T455t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn