Hà Nội thời tiền Thăng Long

Sách trình bày mọi diễn biến cơ bản về địa chất và lịch sử hình thành vùng đất Thăng Long khiến nó được chọn làm kinh đô của nền Đại Việt độc lập tự chủ; đặc trưng, bản chất và quá trình con người khai thác, phát triển dẫn đến hiện tượng tụ cư để hình thành sự kết tinh khu vực lõi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Việt
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 H100n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn