Địa chí Cổ Loa

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu về vùng đất Cổ Loa của giới khoa học trong và ngoài nước suốt hơn nửa thế kỷ, giới thiệu về địa lý tự nhiên, hành chính, lịch sử, kinh tế xã hội, văn hóa và đời sống văn hóa của vùng đất này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang Ngọc (chủ biên)
Đồng tác giả: Vũ, Văn Quân (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7012 Đ301c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn