Những vấn đề cơ bản về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong bước đầu đổi mới ở Việt Nam\

Sách giới thiệu các bài viết và phát biểu của tác giả về vai trò của tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và những giải pháp chủ yếu trong thời kỳ hiện nay từ 1989 đến tháng 3-1993...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao, Sỹ Kiêm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Viện Khoa học Ngân Hàng, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.4 Nh556v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn