Tục thờ Chử Đồng Tử

Sách cung cấp kết quả khảo sát và nghiên cứu các lễ hội ở quê hương Chử Đồng Tử, thực hiện việc so sáng các sinh hoạt văn hóa -tín ngưỡng thờ Chử Đồng Tử ở Chử Xá với các làng có di tích thờ thánh Chử ở Hưng Yên và Hà Tây; mối liên quan giữa tục thờ cá trong việc phụng thờ Chử Đồng Tử ở Chử Xá với t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Lan Phương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tôn giáo, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.09 T506t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn