Luật cán bộ, công chức năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành

Sách hệ thống các văn bản pháp luật của nhà nước quy định về các vấn đề như tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, đào tạo, bồi dưỡng công chức; chế độ chính sách đối với cán bội, công chức

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 L504c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 10-30-2014 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn