Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng tây nguyên

Sách đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của buôn làng Tây Nguyên trong lịch sử từ các thời kỳ truyền thống, Pháp thuộc, chính thể Ngô Đình Diệm, chính thể Nguyễn Văn Thiệu, vùng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến và từ năm 1975 tới nay qua không gian sinh tồn kinh tế, xã hội, văn hóa và...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Minh Đạo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 307.72 T450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn